• ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพิษ

  ปลูกต้นไม้ในห้อง โดยปลูกไม้กระถางผสมถ่านกับดิน ถ่านจะเป็นตัวช่วยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรีย์ภายในห้องได้

  Bookmark and Share

 • ลดการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน

  หันมาใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะการเผากำจัดถุงพลาสติกในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ

  Bookmark and Share

 • แยกขยะอินทรีย์

  การแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะอื่นๆ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ

  Bookmark and Share

 • สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle

  ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด

  Bookmark and Share

 • ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

  ช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1 ตันต่อรถยนต์ 1 คัน

  Bookmark and Share

 • ใช้บริการรถสาธาณะ

  การขับรถยนต์น้อยลง นอกจากช่วยประหยัดน้ำมันแล้ว ยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

  Bookmark and Share

 • ร่มรื่นในบ้าน

  การปลูกต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงาได้ ไว้ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของบ้าน ร่มเงาของต้นไม้ก็จะช่วยบังแสงอาทิตย์ ที่ส่งมาสร้างความร้อนให้กับตัวบ้านได้ทั้งวัน จึงสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านลง ผลที่ตามมาคือค่าไฟที่ลดลงถึง 20% ต่อปี

  Bookmark and Share

 • กระดาษคือต้นไม้

  กระดาษ 1 ตัน แปรรูปมาจากต้นไม้อย่างต่ำถึง 17 ต้น เราจึงต้องใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการใช้ให้ครบทั้ง 2 หน้า

  Bookmark and Share

 • ปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน

  ปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน ที่ให้ความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู แค่ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันรักษ์โลก รักษ์ชีวิต แล้วครับ/ค่ะ

  Bookmark and Share

 • คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานำเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษ์โลก รักษ์ชีวิตได้

  คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานำเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษ์โลก รักษ์ชีวิตได้ ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น อีเมลล์ นี่เป็นวิธีการช่วยลดการใช้กระดาษได้ง่ายๆ ครับ/ค่ะ

  Bookmark and Share

สถานีสีเขียว