• หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ

  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10 % จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 545 กิโลกรัมต่อปี

  Bookmark and Share

 • พกถุงผ้าไปช็อปปิ้ง ลดถุงพลาสติกได้มากกว่าหลายแสนล้านใบ

  พกถุงผ้าไปช็อปปิ้ง แทนการใช้ถุงพลาสติก แต่ละปีทั่วโลกทิ้งถุงพลาสติกจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแสนล้านใบ อย่าลืมว่า การลดขยะเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  Bookmark and Share

 • ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพิษ

  ปลูกต้นไม้ในห้อง โดยปลูกไม้กระถางผสมถ่านกับดิน ถ่านจะเป็นตัวช่วยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรีย์ภายในห้องได้

  Bookmark and Share

 • ลดการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน

  หันมาใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะการเผากำจัดถุงพลาสติกในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ

  Bookmark and Share

 • แยกขยะอินทรีย์

  การแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะอื่นๆ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ

  Bookmark and Share

 • สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle

  ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด

  Bookmark and Share

 • ขับรถช้าๆ ก็ช่วยรักษ์โลก รักษ์ชีวิตได้

  การขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1 ตันต่อรถยนต์ 1 คัน เห็นไหมครับว่าขับรถช้าๆ ก็ช่วยรักษ์โลก รักษ์ชีวิตได้ครับ / ค่ะ

  Bookmark and Share

 • หันมาใช้บริการรถสาธารณะกันดีกว่า

  การขับรถยนต์น้อยลงนอกจากช่วยประหยัดน้ำมันแล้ว ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ อากาศได้อีกด้วย ทางที่ดีหันมาใช้บริการรถสาธารณะดีกว่าครับ/ค่ะ

  Bookmark and Share

 • ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดปริมาณการเผาขยะ

  การเผากำจัดถุงพลาสติกในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ทางที่ดีหันมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าครับ/ค่ะ (โชว์ถุงผ้า 7 สีปันรักให้โลก)

  Bookmark and Share

 • ใช้นโยบาย 3Rs เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  การนำนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle มาใช้ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะ ในกระบวนการกำจัดขยะได้ครับ/ค่ะ

  Bookmark and Share

สถานีสีเขียว