• อาบน้ำด้วยฝักบัว

  อาบน้ำด้วยฝักบัว ประหยัดกว่าตักอาบหรือใช้อ่างอาบน้ำถึงครึ่งหนึ่งในเวลาเพียง 10 นาที ปิดน้ำขณะแปรงฟัน ประหยัดได้เดือนละ 151 ลิตร

  Bookmark and Share

 • ลดการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน

  หันมาใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะการเผากำจัดถุงพลาสติกในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ

  Bookmark and Share

 • แยกขยะอินทรีย์

  การแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะอื่นๆ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ

  Bookmark and Share

 • สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle

  ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด

  Bookmark and Share

 • วิธีรักษ์น้ำที่ง่ายที่สุด คือ ช่วยกันลดการใช้น้ำคนละ 1 แก้ว/วัน

  วิธีรักษ์น้ำที่ง่ายที่สุด คือ ช่วยกันลดการใช้น้ำคนละ 1 แก้ว/วัน แค่นี้ประเทศไทยก็จะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 30,000 ตัน/วันแล้วครับ/ค่ะ

  Bookmark and Share

 • การอาบน้ำด้วยฝักบัว จะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด

  รูฝักบัวยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ ปิดฝักบัวในขณะที่ถูสบู่จะใช้น้ำเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิดจะใช้น้ำถึง 90 ลิตร และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร

  Bookmark and Share

 • ก๊อกน้ำมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย 9 ลิตรต่อ 1 นาที

  ก๊อกน้ำมีอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย 9 ลิตรต่อ 1 นาที ถ้าเราแปรงฟันคนละ 3 นาที และเปิดน้ำทิ้งไว้ จะใช้น้ำถึง 27 ลิตร ช่วยกันปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟันกันนะค่ะ/ครับ

  Bookmark and Share

 • การเปิดก๊อกน้ำทิ้งขณะล้างจาน เราอาจเสียน้ำมากถึง 130 ลิตร

  การเปิดก๊อกน้ำทิ้งขณะล้างจาน เราอาจเสียน้ำมากถึง 130 ลิตร แค่เราปิดก๊อกน้ำขณะล้างจาน ก็ช่วยโลกเราได้แล้วครับ/ค่ะ

  Bookmark and Share

 • ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง

  การรดน้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วยประหยัดน้ำลงได้ และไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดร้อนจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศ ยังเย็นอยู่ การระเหยจะต่ำกว่า ช่วยให้ประหยัดน้ำ

  Bookmark and Share

 • การล้างผักผลไม้ควร ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น

  ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50

  Bookmark and Share

สถานีสีเขียว