ความเป็นมาโครงการ "7สี ปันรัก ให้โลก"

ปัจจุบันเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ภาวะโลกร้อน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จึงถือโอกาสอันดีเนื่องใน วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยเปิดตัวโครงการ "7 สี ปันรักให้โลก" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ภายใต้แนวทาง "4 รักษ์" ได้แก่ รักษ์น้ำ รักษ์ต้นไม้ รักษ์อากาศ และ รักษ์พลังงาน ผสานกับการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อว่าหากร่วมมือกันคนละไม้ละมือจะสามารถรักษาโลก รักษาชีวิต รักษาครอบครัว ของเรา รวมถึงทุกๆ ชีวิตบนโลกไว้ได้ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดโครงการ "รักษ์โลก รักษ์ชีวิต" หรือ "SAVE WORLD SAVE LIFE"

เกี่ยวกับโครงการ

มิวสิควิดีโอเพลง

 • SAVE THE WORLD (7สี ปันรักให้โลก ปี1) SAVE THE WORLD
  (7สี ปันรักให้โลก ปี1)
 • ปันรักให้โลก (7สี ปันรักให้โลก ปี2) ปันรักให้โลก
  (7สี ปันรักให้โลก ปี2)
 • โลกให้ชีวิต (7สี ปันรักให้โลก ปี3) โลกให้ชีวิต
  (7สี ปันรักให้โลก ปี3)
 • โลกให้ชีวิต (7 สี ปันรักให้โลก ปี 4) โลกให้ชีวิต
  (7สี ปันรักให้โลก ปี4)

พรีเซนเตอร์ปี 2554

พรีเซนเตอร์ปี 2553

พรีเซนเตอร์ปี 2552

พรีเซนเตอร์ปี 2551

สถานีสีเขียว